Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V

Data publikacji 14.05.2021

Dzisiaj, punktualnie o godzinie 10.00, w świetlicy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas uroczystości Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dierżak powołał mł. insp. Mariusza Idźkowskiego na stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

W świetlicy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V odbyła się uroczysta zbiórka, która rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji nadinspektorowi Pawłowi Dierżakowi.

Po przywitaniu gości odczytano rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Stołecznego Policji z dnia 12 maja 2021 roku o powołaniu na stanowisko  Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V mł. insp. Mariusza Idźkowskiego.

Nadinspektor Paweł Dierżak  pogratulował i życzył sukcesów Komendantowi Rejonowemu. Mł. insp. Mariusz Idźkowski podziękował  za wyróżnienie i okazane mu zaufanie. Komendant zadeklarował swoje zaangażowanie w pracę na rzecz dzielnicy Bielany i Żoliborz. Podkreślił, że swoje obowiązki będzie wykonywał z sumiennością i profesjonalizmem.

Swoje gratulacje i podziękowania oraz życzenia dla szefa bielańskiej komendy złożyli również:  Prokurator Rejonowy Maja Kasperkiewicz Radtke oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.

Oficjalną część uroczystości zamknął meldunek złożony Komendantowi Stołecznemu Policji.

Mł. insp. Mariusz Idźkowski

Urodził się 1 maja 1973 roku w Godzieszach Wielkich. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Organizacją w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Służbę w Policji rozpoczął 16 marca 1993 roku w warszawskim Oddziale Prewencji. Od 1 lipca 1994 roku przez kilkanaście lat służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I w pionie prewencji na stanowiskach: dzielnicowy, Kierownik Rewiru Dzielnicowych, Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji, od 2007 roku Naczelnik Wydziału Prewencji. W grudniu 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Warszawa III, a rok później Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII. W listopadzie 2016 roku został przeniesiony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II gdzie pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”. Jest żonaty. Interesuje się sportem, filmem i turystyką. W dniu 23 lutego 2021 roku powierzono mu pełnienie obowiązków, a 14 maja 2021 roku powołano go na stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

nadkom. Elwira Kozłowska

 

  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
  • Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V