Bezpiecznie do szkoły z bielańską policją - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie do szkoły z bielańską policją

Data publikacji 04.09.2017

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Dzieci z bagażem wakacyjnych wspomnień ruszyły do szkoły. Z policyjnych statystyk wynika, że te pierwsze dni września mogą być dla najmłodszych szczególnie niebezpieczne, stąd policyjne patrole w rejonach przyszkolnych. Dzisiaj policjanci z Bielan czuwali nad bezpieczeństwem rozpoczynających naukę dzieci.

Jak każdego roku od  początku września ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Bielańscy funkcjonariusze aktywnie włączają się w działania na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. Wspierani przez strażników miejskich będą obecni w rejonach szkół i przedszkoli. Będą sprawdzali właściwe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach przyszkolnych. Będą kontrolowali kierowców, którzy nie bacząc na bezpieczeństwo dzieci łamią w tych miejscach przepisy ruchu drogowego.

Statystyki wypadków z lat poprzedzających akcję prowadzone przez Policję jednoznacznie wskazują, że w porównaniu z innymi miesiącami w pierwszych dniach września wzrasta liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Ich występowanie związane jest przede wszystkim z okolicami placówek edukacyjnych, do których dzieci podążają lub z których wracają po lekcjach do domu.

Corocznie na przełomie wakacji i roku szkolnego odbywa się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Bezpieczna droga do szkoły. Bielańscy funkcjonariusze aktywnie włączają się w jej przygotowanie i realizację.

Dzisiaj, już od godziny rana policjanci z Bielan czuwali nad bezpieczeństwem najmłodszych w rejonie szkół i przedszkoli. Każde dziecko otrzymało od policjanta kamizelkę lub element odblaskowy, którego noszenie jest teraz obowiązkowe dla każdego pieszego poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym. 

ek