Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ze słuchaczami żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku

Data publikacji 26.01.2018

Z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz oraz bielańskiej policji ,w budynku Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Hozjusza 2 w ramach zajeć prowadzonych przez I Żoliborski Uniwersytet III wieku, odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

W spotkaniu zorganizowanym w budynku Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Hozjusza 2 uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz oraz V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. W trakcie spotkania seniorom zostały przekazane informacje dotyczące sposobów postępowania w przypadku działania oszustów metodami "na wnuczka" i " na policjanta". Ponadto funkcjonariusze  Policji oraz Straży Miejskiej wskazali jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestniczący w spotkaniu seniorzy przekazali funkcjonariuszom swoje spostrzeżenia odnośnie ich osobistego bezpieczeństwa oraz podzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi.

Podczas spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym ulotki informacyjne oraz kalendarze na 2018 r. ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

pt/ek