Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”- debata z mieszkańcami Bielan

Data publikacji 29.01.2018

Policjanci z KRP Warszawa V wzięli udział w debacie z mieszkańcami Bielan, zorganizowanej w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Wszyscy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz poruszyć nurtujące ich problemy. Przekazane informacje i uwagi będą pomocne w wypracowaniu metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Współdziałanie społeczeństwa z Policją w tym zakresie jest z pewnością bardzo ważne. Dlatego tak istotny był aktywny udział mieszkańców w spotkaniu zorganizowanym w  Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ulicy Żeromskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Policji, dzielnicy Bielany oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Na pytania mieszkańców odpowiadał   Komendant  Rejonowy Policji Warszawa V insp. Lech Bielak, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk oraz przedstawiciele Straży Miejskiej.

Policjanci podczas prelekcji opowiedzieli o oszustach dokonujących przestępstw na osobach starszych, którzy działając za pomocą różnych metod, wykorzystują najczęściej zaufanie i "dobre serce" tych ludzi. Policjanci przekazali seniorom niezbędną wiedzę, mającą na celu poprawę ich bezpieczeństwa oraz wyjaśnili, jak nie stać się ofiarą przestępstw metodą „na krewnego, policjanta, administratora czy prokuratora”. Funkcjonariusze opisali sposoby działania przestępców i podali wiele przykładów z życia, na potwierdzenie własnych słów.

Ta wymiana informacji między Policją, a mieszkańcami pozwoliła nie tylko zdiagnozować potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, szczególnie ruchu drogowego, ale także wypracować wspólne metody eliminowania istniejących zagrożeń.

Policjanci po zebraniu wszystkich spostrzeżeń i propozycji dostosują swoje codzienne  zadania do potrzeb mieszkańców dzielnicy  oraz przekażą wnioski i prośby mieszkańców funkcjonariuszom innych służb.

ek