Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza

Data publikacji 07.02.2018

W Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ulicy Wyspiańskiego z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz odbyło się spotkanie z policjantami z KRP Warszawa V dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.

W spotkaniu, które odbyło się w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ulicy Wyspiańskiego uczestniczył Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz kom. Adam Tomaszewski, jego zastępca podisnp. Dariusz Skalski, dzielnicowi, policjantka Wydziału   Profilaktyki Społecznej Nieletnich i patologii KRP W-wa V oraz pracownicy delegatury BBiZK w dzielnicy Żoliborz. W trakcie spotkania funkcjonariusze omówili najważniejsze zagrożenia, na które są narażone osoby starsze i przekazali informacje dotyczące bezpieczeństwa seniorów oraz sposobów postępowania w przypadku zagrożenia i skutecznych metod obrony przed oszustami. Policjanci wyjaśnili również uczestnikom spotkania, co należy zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego. Ponadto wskazali jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestniczący w spotkaniu seniorzy przekazali policjantom swoje spostrzeżenia odnośnie ich osobistego bezpieczeństwa jak i podzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi. Indywidualne problemy zgłaszano dzielnicowym obecnym na spotkaniu.

Podczas spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym ulotki informacyjne oraz kalendarze na 2018 r. ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

ek/pt