Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uważajmy na osoby oferujące fałszywe umowy na dostarczanie energii elektrycznej

Data publikacji 04.12.2018

Policjanci ostrzegają przed oszustami, podającymi się za przedstawicieli firm energetycznych. Oszuści, proszą o okazanie ostatniego rachunku za energie. Po kilku tygodniach klienci otrzymują nową umowę ze sfałszowanym podpisem. Prosimy o zachowanie czujności i poinformowanie bielańskich policjantów o każdym takim przypadku.

W ostatnim czasie bielańscy policjanci otrzymują informację od mieszkańców dzielnicy, że do mieszkań przychodzą osoby podające się za przedstawicieli firmy, nazwą łudząco podobną do nazwy dostawcy energii lub w ogóle nie podają nazwy, sugerując tylko że działają w imieniu firmy, z którą klient ma podpisaną umowę. Informują klientów o konieczności zmiany umowy lub oferują korzystniejsze opłaty za energię elektryczną. Z relacji osób pokrzywdzonych wynika, że osoby takie proszą o okazanie ostatniego rachunku za energię elektryczną,  z którego spisują dane klienta. Po kilku tygodniach właściciel dostaje nową umowę, na której widnieje sfałszowany podpis klienta i wypowiedzenie umowy u poprzedniego dostawcy, również ze sfałszowanym podpisem. Zerwanie umowy u poprzedniego dostawcy skutkuje naliczeniem kary, a opłata za energię u nowego dostawcy, często jest znacznie wyższa.

Bielańscy policjanci proszą o zachowanie ostrożności gdy odwiedzające nas w domu osoby:

  • przedstawiają się jako pan „z elektrowni” czy „zakładu energetycznego”, co wielu osobom – zwłaszcza starszym – kojarzy się z wiarygodnym sprzedawcą energii
  • posługują się nazwą łudząco podobną do nazwy innej firmy informują o konieczności podpisania nowej umowy z powodu np. zmiany siedziby firmy, systemu obsługi klienta, okresu rozliczeniowego, czy nawet wymiany liczników
  • oferują nieznacznie niższą cenę energii, ale nie informują o dodatkowych, mniej widocznych w umowie opłatach dodatkowych np. wysokiej opłacie abonamentowej, czy obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, co znacząco podnosi całkowite koszty ponoszone przez klienta

Policjanci apelują:

  • sprawdź nazwę firmy i tożsamość przedstawiciela, który pojawił się w Twoim domu. Informacje zweryfikuj w firmie, którą ma reprezentować.
  • dowiedz się jakie dokładnie warunki oferuje Ci sprzedawca. Dopytuj o wszystkie szczegóły budzące wątpliwości.
  • nie podpisuj umowy bez dokładnego przeczytania jej treści. Umów się na podpis później, aby spokojnie przeczytać dokument.
  • podpisując umowę powinieneś otrzymać swój egzemplarz dokumentu oraz wzór odstąpienia od umowy.
  • jeżeli otrzymałeś umowę ze sfałszowanym podpisem o zaistniałej sytuacji od razu powiadom bielańskich policjantów

Nie należy wpuszczać do mieszkania osób, które oferują podpisanie jakiejkolwiek umowy. Większość firm nie wysyła swoich przedstawiciel do mieszkań klientów. Wszelkich zmian w umowach należy dokonywać osobiście, w siedzibie firmy.

ek