Rozmawialiśmy z uczniami o cyberprzemocy - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawialiśmy z uczniami o cyberprzemocy

Data publikacji 11.05.2018

Policjanci dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży również poprzez działalność edukacyjno-profilaktyczną. Przeprowadzają pogadanki na temat zagrożeń, wskazują, jak ich unikać i jak radzić sobie z niebezpieczeństwami, uczą prawidłowych zachowań, edukują nie tylko z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy też odpowiedzialności prawnej nieletnich ale również rozmawiają o zagrożeniach w cyberprzestrzeni.

Policjantka zajmująca się profilaktyką w bielańskiej komendzie przeprowadziła zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z uczniami klas VII Szkoły Podstawowej nr 77. Uczniowie wysłuchali ostrzeżeń i rad dotyczących bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni. Przestrogi i wskazówki miały za zadanie nauczyć młode pokolenie przezorności i rozsądku w korzystaniu z zasobów sieci. Funkcjonariuszka mówiła uczniom, aby o wszelkich spostrzeżeniach związanych z zagrożeniami w internecie dzielili się ze swoimi rodzicami bądź nauczycielami. Przestrzegała, aby nie publikowali informacji dotyczących adresu, numerów telefonów, oraz treści osobistych, które należy zachować wyłącznie dla siebie. Udzieliła wskazówek co publikować, aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną, a także jak pozytywnie budować wizerunek w mediach społecznościowych.

Bielańscy policjanci od lat prowadzą działalność edukacyjno-profilaktyczną, nauczają, jak dbać o bezpieczeństwo.

 

 

ks