Bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych

Data publikacji 30.10.2018

Czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych to z jednej strony czas zadumy, nostalgii, wspominania tych, których już nie ma pośród nas z drugiej natomiast strony to czas porządków na grobach bliskich, zakupów, podróży bliższych i dalszych wreszcie wzmożonego ruchu na cmentarzach i w ich okolicach.

Zadbajmy więc w tym szczególnym czasie o bezpieczeństwo własne i naszych bliskich stosując się do poniższych zasad:

 • Wychodząc z domu / mieszkania/ pamiętajmy o wyłączeniu odbiorników energii elektrycznej (oprócz tych pracujących stale), zamknięciu gazu.
 • Pamiętajmy o zamknięciu drzwi i okien w naszych domach / mieszkaniach, a w przypadku, gdy posiadamy alarm – należy go uaktywnić.
 • Pozostawmy sąsiadom numery telefonów, pod którymi będziemy dostępni, a także informację kiedy będziemy wracać z powrotem do domu.
 • Korzystanie w tym okresie ze środków transportu komunikacji publicznej może znacznie skrócić czas dojazdu na cmentarze.
 • W razie konieczności korzystania z własnego transportu zapoznajmy się wcześniej ze zmianami w organizacji ruchu wprowadzanymi czasowo w tym okresie na drogach i w rejonach cmentarzy
 • Pamiętajmy, że osoby nieuprawnione, nie mogą parkować na miejscach wyznaczonych do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Stosujmy się do poleceń i wskazówek wydawanych przez policjantów (lub funkcjonariuszy innych służb) pełniących służbę w rejonach cmentarzy.
 • Pamiętajmy, że w okolicach przystanków komunikacji publicznej oraz na drogach dojazdowych w bezpośrednim rejonie cmentarzy będzie występował zwiększony ruch pieszych. Zwracajmy więc szczególną uwagę na pieszych - często osoby starsze - zwłaszcza w godzinach wieczorowo – nocnych lub w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność.
 • Opuszczając pojazd, sprawdźmy dokładnie czy go dobrze zamknęliśmy.
 • We wnętrzu pojazdu, starajmy się nie pozostawiać na widocznych miejscach żadnych przedmiotów wartościowych (np. telefonów komórkowych, radioodtwarzaczy samochodowych, bagaży, nawigacji samochodowej GPS).
 • Dokumenty i kluczyki pojazdu, należy dobrze schować, aby nie narazić się na ich zagubienie lub kradzież.
 • Poruszając się pojazdami komunikacji zbiorowej jak również przebywając w większych skupiskach osób (np. dworzec komunikacji zbiorowej, przystanek ale także cmentarz), pamiętajmy o bezpieczeństwie naszego mienia (torebki, saszetki, pieniądze, dokumenty, kluczyki samochodowe), które mamy przy sobie.
 • Torebki, saszetki plecaki itp. powinny być zamknięte i zabezpieczone, najlepiej obrócone zapięciem do ciała i przytrzymywane ręką od góry.
 • Nie pozostawiajmy torebek, plecaków i płaszczy w czasie sprzątania mogił bez kontroli np. na sąsiadujących nagrobkach, gdyż może to ułatwić „zadanie” złodziejom kieszonkowym.
 • Starajmy się w tym czasie mieć przy sobie tylko niezbędną ilość pieniędzy i unikajmy noszenia ich razem z dokumentami.
 • Jeżeli w okresie Wszystkich Świętych, wybieramy się na cmentarz razem z dziećmi, zwracajmy na nie szczególną uwagę!.
 • Zadbajmy aby, jeżeli dziecko ma swój telefon komórkowy pod hasłem ICE miało wpisany nr. telefonu rodzica.
 • W przypadku małych dzieci „wyposażmy” je w kartkę z danymi oraz telefonem do rodzica.
 • Uczmy dzieci, że w sytuacjach „awaryjnych” zawsze mogą uzyskać pomoc od przedstawicieli „ służb mundurowych” – policjant, strażnik miejski, harcerz - pełniących służbę na cmentarzach i w ich okolicy
 • W sytuacji zagubienia dziecka, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie funkcjonariuszy Policji .

ek