Pamiętaj o bezdomnych - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętaj o bezdomnych

Data publikacji 26.11.2018

Spadek temperatury powietrza w ciągu dnia i zimne noce to sytuacje, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu ludzi. Zwłaszcza tych, którzy nie posiadają własnych domów i ten chłodny okres chcą przetrwać w prowizorycznych lokalach lub na zewnątrz. Bielańscy policjanci apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, nietrzeźwych zasypiających na ziemi, ławce czy chodniku. Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można kierować pod alarmowe numery Policji, straży miejskiej lub pogotowia ratunkowego.

Każdego roku, w naszym kraju odnotowywane są przypadki śmierci osób samotnych i bezdomnych. Ich przyczyną jest najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi temperaturami. Czasem jest to także próba ogrzania się niesprawnymi urządzeniami w prowizorycznych lokalach, spowodowanie pożaru i zatrucie czadem.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z prośbą o przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, a także samotnych, czy leżących nietrzeźwych oraz tych, które wymagają pomocy. Nasze służby patrolowe sprawdzają każdy z otrzymanych sygnałów. Policja współpracuje z przedstawicielami pomocy społecznej, noclegowniami oraz ośrodkami działającymi na rzecz pomocy bezdomnym.

Pamiętaj – Twój jeden telefon może ocalić komuś życie. Dzwoń pod bezpłatny numer Policji 112. Zgłoszenia można kierować także do straży miejskiej (986) lub pogotowia ratunkowego (999).

ek