Spotkanie z żoliborskimi seniorami - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z żoliborskimi seniorami

Data publikacji 12.03.2019

W dniu 7 marca 2019 r. w klubie seniora „Promyk” na Żoliborzu odbyło się kolejne spotkanie z seniorami.

Jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz razem z Komendą Rejonową Policji Warszawa V i Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz w ramach przeciwdziałania zagrożeniom na jakie narażone są osoby starsze ze strony przestępców.             

W trakcie spotkania funkcjonariusze Policji przypomnieli seniorom znane i najnowsze metody stosowane przez przestępców mające na celu kradzież, oszustwo i wyłudzenie pieniędzy. Zaprezentowano w tym celu dane obrazujące przestępczość  w tym zakresie. Na zakończenie spotkania omówione podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa w domu i miejscach użyteczności publicznej. Przypomniano seniorom numery alarmowe do Policji pod którymi mogą zgłaszać przypadki zagrażające ich bezpieczeństwu.

Seniorzy w trakcie spotkania chętnie zadawali pytania dotyczące ich bezpieczeństwa, a także dzieli się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. Na zakończenie spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli seniorom kalendarze na 2019 rok ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

ks