O bezpieczeństwie w domu, w szkole i na podwórku - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w domu, w szkole i na podwórku

Data publikacji 14.03.2019

Policjantka z bielańskiej komendy odwiedziła dzieci ze Szkoły Podstawowej przy Al. Wojska Polskiego. Podczas zajęć rozmawiała z najmłodszymi o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontaktach z osobami obcymi, a także o tym kiedy należy zadzwonić na numer alarmowy i jakich informacji udzielić wzywając pomocy.

Tym razem policjantka zajmująca się profilaktyką przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy drugiej ze szkoły podstawowej przy Al. Wojska Polskiego.

Funkcjonariuszka przedstawiła dzieciom podstawowe zasady zachowania się na drodze, jednocześnie  przypominając o zasadach zachowania na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz bez sygnalizacji.

Przypomniała też dzieciom oraz nauczycielom, że każdy drugoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Przepisy prawa o ruchu drogowym mówią, że dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych).

Dzieci dowiedziały się  jak należy postępować podczas zagrożeń, które mogą się przytrafić podczas zabawy w domu lub na podwórku. Policjantka zwróciła również uwagę najmłodszym, aby nie podawały nikomu swoich danych personalnych, adresów zamieszkania, czy wysyłały swoich zdjęć nieznajomym.

Uczniowie zaimponowali swoją wiedzą na temat alarmowania służb w sytuacjach zagrożenia, znali wszystkie numery alarmowe.

ks