Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podczas rocznej odprawy podsumowaliśmy naszą pracę w 2019 roku

Data publikacji 10.02.2020

W ubiegły piątek w świetlicy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V odbyła się odprawa kadry kierowniczej bielańskiej komendy, podczas której omówiono zagadnienia kryminalne, prewencyjne i logistyczne zrealizowane w minionym roku. Spotkanie, w którym wzięli udział również zaproszeni goście poprowadził pełniący obowiązki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V nadkom. Wojciech Turek.

W miniony piątek o godzinie 11.00 w świetlicy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V odbyła się odprawa roczna podsumowująca efekty pracy policjantów w 2019 roku. W spotkaniu udział wzięli pełniący obowiązki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V nadkom. Wojciech Turek, Zastępca Komendanta Rejonowego podinsp. Michał Jabłoński, Prokurator Rejonowy Warszawa Żoliborz Pani Maja Kasperkiewicz-Radtke, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Pan Andrzej Malina, Zastępca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Pan Marcin Pawlak, Radni Dzielnicy Bielany Pan Radosław Sroczyński i Pan Piotr Ślaski, Kierownicy Delegatur Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bielany Pan Andrzej Różycki i Dzielnicy Żoliborz Pan Piotr Tomaszkiewicz oraz kadra kierownicza KRP Warszawa V i KP Żoliborz.

Pełniący obowiązki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V nadkom. Wojciech Turek omówił sprawy kadrowe jednostki oraz podsumował działania pionu prewencji. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta podinsp. Michał Jabłoński, który podsumował rok pracy policjantów pionu kryminalnego.

Podczas odprawy nadkom. Wojciech Turek omówił również priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2018-2020 oraz wspomniał o nowych wyzwaniach jakie czekają policjantów, w tym kontynuacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowując naradę nadkom. Wojciech Turek wyraził podziękowania władzom samorządowym, instytucjom współpracującym z Policją oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy za dobrą pracę w minionym roku, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w służbie w roku 2020.

Na zakończenie spotkania głos zabrali również zaproszeni goście, którzy bardzo dobrze ocenili osiągnięcia naszych policjantów i podziękowali im za pracę jaką wykonali na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

asp. Kamila Szulc

  • Na zdjęciu nadkomisarz Marcin Kopański składa meldunek nadkomisarzowi Wojciechowi Turkowi.
  • Na zdjęciu Komendant Wojciech Turek omawia efekty pracy policjantów, przy stołach siedzą licznie zgromadzeni policjanci i zaproszeni goście.
  • Na zdjęciu przy stole komendanci oraz zaproszeni goście.