Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V - Aktualności - KRP V – Bielany, Żoliborz

Aktualności

Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V

Data publikacji 26.06.2020

Dzisiaj o godzinie 9.30 w świetlicy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V odbyła się uroczysta, lecz skromna zbiórka. Podczas uroczystości Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej powołał nadkomisarza Wojciecha Turka na stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi.

Podinspektor Tomasz Rylski - Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji odczytał rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Stołecznego Policji o powołaniu z dniem 26 czerwca 2020 roku na stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V nadkomisarza Wojciecha Turka.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej złożył życzenia i życzył sukcesów powołanemu Komendantowi. Przedstawiając karierę zawodową nadkomisarza Wojciecha Turka podkreślił jego wiedzę i doświadczenie, dające gwarancję właściwej realizacji zadań na tym stanowisku. Generał w swoim przemówieniu nawiązał także do obecnego trudnego okresu pandemii.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa V nadkomisarz Wojciech Turek podziękował za wyróżnienie i okazane mu zaufanie. Podkreślił, że swoje obowiązki będzie wykonywał z sumiennością, godnością i profesjonalizmem.

Swoje gratulacje i podziękowania oraz życzenia dla nowego szefa bielańskiej komendy złożyli również: Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Agnieszka Stachniak- Rogalska, Prokurator Rejonowy Maja Kasperkiewicz Radtke, Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk oraz  Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec.

Oficjalną część uroczystości zamknął meldunek złożony Komendantowi Stołecznemu Policji.

Nadkomisarz Wojciech Turek do Policji wstąpił w lutym 1996 roku i przez cały okres związany jest ze stołecznym garnizonem. Służbę rozpoczął w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie przez 10 lat pełnił służbę między innymi jako dowódca drużyny i kierownik ogniwa. W okresie tym dowodził kompanią NOP KSP, brał bezpośredni udział w zabezpieczeniach imprez masowych i najważniejszych policyjnych zabezpieczeniach w Warszawie. W 2010 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, a następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. W 2012 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Białołęka. W 2014 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Targówek i w tym samym roku Naczelnika Wydziału Wywiadowczo- Patrolowego w Komisariacie Policji Warszawa Targówek

Od kwietnia 2017 roku był I Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, a od lutego 2020 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasług, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Foto: podinsp. Tomasz Ceniak

Tekst: asp. Kamila Szulc

 

  • Na zdjęciu na tle flag Rzeczypospolitej Polskiej stoją w odstępach Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej oraz Komendant Rejonowy Policji Warszawa V nadkomisarz Wojciech Turek
  • Nadkomisarz Wojciech Turek składa meldunek nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi