Aktualności

Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V

Data publikacji 27.07.2020

Apel z okazji Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V symboliczny i skromny, lecz równie uroczysty odbył się o godzinie 11.00. W tym roku obchodziliśmy nie tylko 101 rocznicę powołania Policji Państwowej, ale także 95 rocznicę utworzenia Policji Kobiecej. Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali nominacje na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia za wzorową służbę. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Krzysztof Smela oraz były Komendant Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, inspektor w stanie spoczynku Lech Bielak. Podinspektor Wojciech Turek dowodzący jednostką, podziękował podległym policjantom i pracownikom za trud i poświęcenie w codziennej służbie i pracy. Zaproszeni Komendanci złożyli wszystkim serdeczne życzenia oraz gratulowali awansów.

Bielańskie obchody 101 rocznicy powstania Policji oraz 95 rocznicy powołania Policji Kobiecej rozpoczęły się zgodnie z ceremoniałem od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Marcina Kopańskiego, I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji inspektorowi Krzysztofowi Smeli.

W tym roku na wyższe stopnie służbowe awansowało 98 policjantów, w tym na stopień młodszego inspektora Policji pełniący obowiązki I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V  podinspektor Michał Jabłoński. 5 policjantów zostało odznaczonych srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Rejonowy Policji Warszawa V podinspektor Wojciech Turek, który pogratulował awansu wszystkim wyróżnionym policjantom, złożył im serdeczne życzenia z okazji Święta Policji i podziękował za pełną zaangażowania i poświęcenia codzienną służbę „Przyjmijcie proszę życzenia satysfakcji z dobrej służby i pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbacie”. Swoje życzenia skierował również do pracowników cywilnych komendy „(…) to także od Waszej pracy zależy sprawność i skuteczność naszych działań”. Przekazał słowa wdzięczności za całokształt działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców dzielnic Bielan i Żoliborza.

Komendant podziękował za wspaniałą współpracę nieobecnym w tym roku na obchodach władzom samorządowym, sędziom, prokuratorom oraz przedstawicielom innych służb.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Krzysztof Smela w swojej przemowie wyraził słowa uznania i satysfakcji z tego w jaki sposób policjanci garnizonu stołecznego w tym z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V wypełniają swoje obowiązki, nawiązując także do sytuacji związanej z funkcjonowaniem Policji w czasie stanu pandemii. Skierował swoje podziękowania do funkcjonariuszy za wyjątkowy wysiłek podejmowany w trakcie realizacji zadań służbowych w tych trudnych dla wszystkich czasach. Inspektor Krzysztof Smela pogratulował awansowanym policjantom oraz życzył spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym.

Inspektor Policji w stanie spoczynku Lech Bielak złożył policjantom życzenia z okazji Święta Policji, wyraził szacunek za umiejętne łączenie służby w Policji z wykonywaniem rodzinnych obowiązków.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji  inspektorowi Krzysztofowi Smeli.

tekst: st. asp. Kamila Szulc

foto: asp. szt. Tomasz Olewniczak

 • Na zdjęciu prowadzący uroczystość Naczelnik Wydziału Prewencji składa meldunek I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Na zdjęciu na placu w maseczkach stoją nominowani policjanci.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Na zdjęciu pod namiotem kadra kierownicza komendy, zaproszeni goście. Przy mównicy stoi Komendant KRP Warszawa V.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Pod namiotem kadra kierownicza komendy, zaproszeni goście. Przemawia I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Pod namiotem kadra kierownicza komendy, zaproszeni goście. Przemawia były Komendant jednostki inspektor w stanie spoczynku Lech Bielak.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Na zdjęciu I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji wręcza odznaczenia zasłużonym policjantom.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Na zdjęciu I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji wręcza odznaczenie wyróżnionym policjantom.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Na zdjęciu I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji wręcza akt nominacyjny na wyższe stopień policjantom.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
 • Na zdjęciu Komendanci wręczają akty nominacyjne awansowanym policjantom.
  Obchody Święta Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V