Rej. Nr 12, asp. sztab. Marek Golisz - Dzielnicowi - KRP V – Bielany, Żoliborz

Dzielnicowi

Data publikacji 05.04.2016

DZIELNICOWY REJONU Nr 12 w PIERWSZYM REWIRZE KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA V

 

asp. sztab. Marek Golisz

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Rewir Dzielnicowych

01-716 Warszawa ul. Broniewskiego 58

tel. 22 603-22-73

tel. kom. 600-997-786

dzielnicowy.bielany12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 603-71-55”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

Lokalizacja realizacji planu: ul. Zgrupowania Żubr - osiedle zamknięte, tereny rekreacyjne
Zdiagnozowane zagrożenie: Zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol.
Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występującego zagrożenia
Okres realizacji planu: 01.07.2019 - 31.07.2019


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:


  • Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Broniewskiego 58, pok. nr 121,

po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym