Rej. Nr 1, mł. asp. Kamil Stefankiewicz - Dzielnicowi - KRP V – Bielany, Żoliborz

Dzielnicowi

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.09.2017

DZIELNICOWY REJONU Nr 1 w PIERWSZYM REWIRZE KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA V

 mł. asp. Kamil Stefankiewicz

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Rewir Dzielnicowych

01-716 Warszawa ul. Broniewskiego 58

 tel. 22 603-22-76

tel. kom. 600-997-319

dzielnicowy.bielany1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 603-71-55”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

Lokalizacja realizacji planu: ul. Bogusławskiego 20, ul. Conrada 17- tereny rekreacyjne
Zdiagnozowane zagrożenie: Zakłócanie ładu i porządku publicznego przez gromadzące się osoby, spożywające alkohol
Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występującego zagrożenia
Okres realizacji planu: 01.07.2019 - 31.12.2019


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:


  • Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Broniewskiego 58, pok. nr 115
  •  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym