Rej. Nr 11, st.sierż. Sebastian Podstawka - Dzielnicowi - KRP V – Bielany, Żoliborz

Dzielnicowi

Data publikacji 05.04.2016

DZIELNICOWY REJONU Nr 11 w PIERWSZYM REWIRZE KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA V

 

 st. sierż. Sebastian Podstawka

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Rewir Dzielnicowych

01-716 Warszawa ul. Broniewskiego 58 

 tel. 47 723-22-73

tel. kom. 600-997-778

dzielnicowy.bielany11@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 723-71-55”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

Lokalizacja realizacji planu: ul. Broniewskiego 99 orsx tereny rekreacyjne pomiędzy blokami
Zdiagnozowane zagrożenie: Zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol oraz mogące zażywać środki odurzające.
Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występującego zagrożenia
Okres realizacji planu:01.07.2021 - 31.12.2021


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:


  • Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Broniewskiego 58, pok. nr 121

 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym