Rej. Nr 35, sierż. szt. Krystian Szafrański - Dzielnicowi - KRP V – Bielany, Żoliborz

Dzielnicowi

Data publikacji 05.04.2016

DZIELNICOWY REJONU Nr 35 w TRZECIM REWIRZE KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA V

 

sierż. sztab. Krystian Szafrańki

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Rewir Dzielnicowych

01-716 Warszawa ul. Broniewskiego 58

tel. 22 603-22-68

tel. kom. 600-997-696

dzielnicowy.bielany35@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 603-71-55”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

Lokalizacja realizacji planu: ul.Klaudyny 12
Zdiagnozowane zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie, niestosowanie się do znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się".
Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występującego zagrożenia
Okres realizacji planu: 01.07.2019 - 31.12.2019


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:


  • Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Broniewskiego 58, pok. nr 18

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym