nadkom. Wojciech Turek - Kierownictwo - KRP V – Bielany, Żoliborz

Kierownictwo

nadkom. Wojciech Turek

I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V

Nadkom. Wojciech Turek urodził się 24 sierpnia 1974 roku w Wyszkowie. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w policji oraz kurs dowódców operacji policyjnych.

Do policji wstąpił w lutym 1996 roku i przez cały okres związany jest ze stołecznym garnizonem. Służbę rozpoczął w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie przez 10 lat pełnił służbę między innymi jako dowódca drużyny i kierownik ogniwa. W okresie tym dowodził kompanią NOP KSP, brał bezpośredni udział w zabezpieczeniach imprez masowych i najważniejszych policyjnych zabezpieczeniach w Warszawie. W 2010 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, a następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. W 2012 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Białołęka. W 2014 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Targówek i w tym samym roku Naczelnika Wydziału Wywiadowczo- Patrolowego w Komisariacie Policji Warszawa Targówek

Od kwietnia 2017 roku jest I Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasług,  Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Pasjonuje się motoryzacją i turystyką.