podinsp. Wojciech Turek - Kierownictwo - KRP V – Bielany, Żoliborz

Kierownictwo

podinsp. Wojciech Turek

Komendant Rejonowy Policji Warszawa V

Podinsp. Wojciech Turek urodził się 24 sierpnia 1974 roku w Wyszkowie. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w policji oraz kurs dowódców operacji policyjnych.

Do Policji wstąpił w lutym 1996 roku i przez cały okres związany jest ze stołecznym garnizonem. Służbę rozpoczął w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie przez 10 lat pełnił służbę między innymi jako dowódca drużyny i kierownik ogniwa. W okresie tym dowodził kompanią NOP KSP, brał bezpośredni udział w zabezpieczeniach imprez masowych i najważniejszych policyjnych zabezpieczeniach w Warszawie. W 2010 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, a następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. W 2012 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Białołęka. W 2014 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Policji Warszawa Targówek i w tym samym roku Naczelnika Wydziału Wywiadowczo- Patrolowego w Komisariacie Policji Warszawa Targówek

Od kwietnia 2017 roku był I Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, a od lutego 2020 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Rejonowego POlicji Warszawa V. W dniu 26 czerwca 2020 roku objął stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasług,  Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Pasjonuje się motoryzacją i turystyką.