Zespół Prezydialny - Wydziały i Zespoły - KRP V – Bielany, Żoliborz

Wydziały i Zespoły

Zespół Prezydialny

Data publikacji 04.10.2013

Koordynator

kom. Andrzej Chaberek

tel. 22 603-11-42

 

Zespół Prezydialny realizuje zadania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie zabezpieczenia organizacyjnego i prawnego między innymi przez:

  • Organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii jawnej
  • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami
  • Merytoryczny nadzór nad tworzeniem warunków Komendantowi Rejonowemu Warszawa V do sprawnego kierowania Komendą