Wydziały i Zespoły

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt

Data publikacji 04.10.2013

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

Marta Wojciechowska

tel. 22 603-71-66

 

Kancelaria Tajna:

Elżbieta Cieślik

tel. 22 603-77-03

 

Archiwum:

Joanna Stamburska

tel. 22 603-17-12

 

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa logistycznego i organizacyjnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa V między innymi przez:

  • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych
  • Organizowanie ochrony danych osobowych