Wydział Prewencji - Wydziały i Zespoły - KRP V – Bielany, Żoliborz

Wydziały i Zespoły

Wydział Prewencji

Data publikacji 23.03.2016

ul. Broniewskiego 58

01-716 Warszawa

 

Dyżurny Wydziału

tel. 47 723-22-01

fax. 47 723-22-50

 

Sekretariat

tel. 47 723-22-05

 

Naczelnik

nadkom. Marcin Kopański

tel. 47 723-22-04

 

p.o. Zastępcy Naczelnika

podkom. Krzysztof Barszcz

tel. 47 723-22-10

 

Zastępca Naczelnika

asp. szt. Marek Kolasiński

tel. 47 723-22-06

 

Zastępca Naczelnika

podkom. Magdalena Kwiatkowska

tel. 47 723-22-07

 

 

Referat Wywiadowczy

Kierownik

asp. szt. Robert Maliga

tel. 47 723-22-13

 

Referat Organizacji Służby i Ochronny

Kierownik

asp. szt. Michał Roszkiewicz

tel. 47 723-22-09

 

Referat Organizacji Służby i Ochronny

tel. 47 723-22-83

tel. 47 723-22-84

tel. 47 723-22-70

 

Zespół ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

tel. 47 723-22-79

 

 

 

 

Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego między innymi przez:

  • Przeprowadzanie czynności interwencyjnych będących reakcją na zgłoszenia przyjmowane przez SSK KSP, dyżurnego jednostki lub zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli
  • Realizowanie interwencji własnych w przypadku stwierdzonych naruszeń prawa
  • Patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami, ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku
  • Legitymowanie i sprawdzanie osób w celu zatrzymania poszukiwanych
  • Uczestniczenie w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym
  • Prowadzenie rozpoznania osobowo – terenowego w rejonach pełnienia służby