Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Wydziały i Zespoły - KRP V – Bielany, Żoliborz

Wydziały i Zespoły

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 24.03.2016

p.o. Naczelnik

nadkom. Jacek Maluchnik

tel. 22 603-95-17

 

p.o. Zastępca Naczelnika

kom. Renata Zawadzka

tel. 22 603-95-18

 

Ekspert

kom. Małgorzata Kędziora

tel. 22 603-95-18

 

Referat dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Kierownik

asp.sztab. Rafał Bereza

tel. 22 603-11-71

 

Referat dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Kierownik

kom. Jacek Stola

tel. 22 603-11-71

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości

Ekspert

podinsp. Tomasz Ceniak

tel. 22 603-17-07

 

sekretariat:

tel. 22 603-95-19

 

 

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy realizuje zadania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych sprawach o przestępstwa kryminalne między innymi przez:

  • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne, a także innych, zgodnie z katalogiem przestępstw
  • Ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw
  • W ramach Referatu Techniki Kryminalistycznej wykonuje czynności techniczno – kryminalistyczne związane z ujawnianiem i zabezpieczeniem śladów na miejscu zdarzenia