Wydziały i Zespoły

Wydział do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

Data publikacji 24.03.2016

Naczelnik

nadkom. Zbigniew Sulowski

tel. 22 603-95-20

fax. 22 603-60-44

e-mail krp5.nieletni@policja.waw.pl

 

Ekspert

nadkom. Tomasz Kubas

tel. 22 603-10-17

 

Sekretariat

tel. 22 603-95-21

fax. 22 603-60-44

 

Prewencja kryminalna

asp. Kamila Szulc

sierż. Aleksandra Kalas

tel./fax. 22 603-71-35

 

Wydział do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii realizuje zadania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie profilaktyki społecznej, ujawniania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz  przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej między innymi przez:

  • Prowadzenie czynności procesowych w sprawach dotyczących czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie
  • Systematyczne prowadzenie rozpoznania środowisk szkolnych i młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem grup kryminalnych i subkulturowych oraz rodzin patologicznych
  • Prowadzenie postępowań opiekuńczych, kierowanie stosownych wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
  • Inicjowanie, prowadzenie oraz koordynowanie działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży oraz w sferze patologii społecznych
  • Prowadzenie indywidualnych czynności profilaktycznych w formie rozmów ostrzegawczych z nieletnimi i udzielanie rodzicom porad wychowawczych
  • Prowadzenie poszukiwań za nieletnimi- uciekinierami z domów rodzinnych, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz zakładów poprawczych
  • Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowe zadania związane są z zagadnieniami wychowania dzieci i młodzieży oraz troską o jej bezpieczeństwo