Wydziały i Zespoły

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 23.03.2016

Naczelnik

asp. szt. Agnieszka Sułowicz

tel. 22 603-95-23

 

Z-ca Naczelnika

asp. szt. Hubert Kulasiewicz

tel. 22 603-95-24

 

sekretariat

tel. 22 603-95-25

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej między innymi przez:

  • Prowadzenie czynności operacyjno – dochodzeniowych ukierunkowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej w odniesieniu do przestępstw popełnianych w związku z przekształceniami własnościowymi, dokonywanymi w obrocie bankowym i kapitałowym, związanych z obrotem gospodarczym, oszustw na szkodę podmiotów gospodarczych oraz oszustw dokonywanych za pośrednictwem Internetu, przemytniczych i dewizowych, podatkowych, związanych z legalizacja dochodów uzyskanych z działalności przestępczej, związanych z wyłudzeniem dotacji i subwencji krajowych i unijnych oraz korupcją w sferze gospodarczej i urzędniczej, fałszerstwa dokumentów i środków płatniczych (z wyłączeniem pieniędzy) oraz znaków akcyzy, naruszenie praw autorskich i pokrewnych, z zakresu ochrony środowiska
  • Prowadzenie czynności wykrywczych środkami i metodami operacyjnymi w sprawach o przestępstwa gospodarcze
  • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze
  • Podejmowanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia przestępczości gospodarczej i zjawisk jej towarzyszących