Zespół Kontroli - Wydziały i Zespoły - KRP V – Bielany, Żoliborz

Wydziały i Zespoły

Zespół Kontroli

 

Ekspert – Koordynator Zespołu Kontroli

 podkom. Ewa Kacprzyk

tel. 22 603-10-12

 

Skargi i wnioski:

mł. asp. Edyta Kacperek

tel. 22 603-10-12

  

 

Zespół Kontroli realizuje zadania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie zabezpieczenia organizacyjnego i prawnego między innymi przez:

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, skargowych, postępowań dyscyplinarnych w stosunku do policjantów, którzy dopuścili się naruszenia dyscypliny służbowej
  • Kontrolowanie sposobu pełnienia służby i podejmowanie działań eliminujących zachowania niezgodne z zasadami etyki i przepisami regulującymi prawidłowy tok pracy i służby