Komenda Rejonowa Policji Warszawa V - Kontakt - KRP V – Bielany, Żoliborz

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

ul. Żeromskiego 7

01-887 Warszawa

 

Oficer Dyżurny

          tel. (22) 603-71-55          

fax. (22) 603-63-60

 

Z-ca dyżurnego  

tel. (22) 603-71-56

 

Recepcja

 tel. (22) 603-12-23

 

Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V

ul. Broniewskiego 58

01-716 Warszawa

tel. (22) 603-22-01

fax. (22) 603-22-50

 

Oficer Prasowy - kom. Elwira Kozłowska

 tel. (22) 603-18-94

kom. 502-596-232

 fax. (22) 603-18-92

 

oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl,

 

 

Prewencja Kryminalna - kom. Tomasz Kubas

tel. (22) 603-10-17

fax. (22) 603-10-16

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/